English (United Kingdom) Viet Nam
Lĩnh vực hoạt động

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CNG VIETNAM

1.    Sản xuất, chiết nạp và phân phối các sản phẩm khí CNG, LNG và LPG

2.    Cung cấp các dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị chuyển đổi cho các  phương tiện, máy móc, thiết bị sử dụng CNG, LNG và LPG

3.    Kinh doanh dịch vụ vận chuyển CNG, LNG và LPG

4.    Cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí

5.    Mua bán và cho thuê thiết bị phục vụ công trình khí

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign