English (United Kingdom) Viet Nam
Công ty CP CNG Việt Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018
Ngày 05/12/2018, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Về tham dự Hội nghị, Công ty rất vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Sinh Khang – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Khí Việt Nam; ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ông Hồ Tùng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, cùng Lãnh đạo các Ban trong Tổng Công ty. Về phía Công ty Cổ phần CNG Việt Nam có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cùng 120 đại biểu đại diện cho 257 CBCNV Công ty đã về tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã phát huy quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD 2018, kế hoạch và phương hướng thực hiện năm 2019; Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế dân chủ tại Công ty cổ phần CNG Việt Nam năm 2018, Danh sách nhân sự tham gia đối thoại định kỳ 2019, Danh sách CBCNV tham dự hội nghị Người lao động cấp trên.

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận; đời sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao; các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia. Tuy nhiên khó khăn vẫn còn đang rất nhiều ở phía trước, tại Hội nghị, Giám đốc Công ty kêu gọi CBCNV toàn Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, lao động sáng tạo, nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và sản xuất an toàn năm 2019.

Những hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Ông Hồ Tùng Vũ – Phó Tổng Giám đốc PVGas phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị
Các tin khác:
© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign