English (United Kingdom) Viet Nam
Hội nghị Người lao động năm 2017 Công ty cổ phần CNG Việt Nam
Ngày 04/12/2017, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Về tham dự Hội nghị, Công ty rất vinh dự được đón tiếp: Ông Phan Quốc Nghĩa – Thành viên HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, Ông Hồ Tùng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam, cùng Lãnh đạo các Ban trong Tổng Công ty. Về phía Công ty Cổ phần CNG Việt Nam có sự hiện diện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cùng 110 đại biểu đại diện cho 243 CBCNV Công ty đã về tham dự Hội nghị.

Nhằm đánh giá, tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng thời, phát huy quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Hội nghị đã thông qua các nội dung: Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD 2017, kế hoạch và phương hướng thực hiện năm 2018; Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết lao động, Thỏa ước lao động tập thể và Quy chế dân chủ tại CNG VN năm 2017.

Theo đó, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận năm 2017; đời sống vật chất tinh thần của Người lao động được nâng cao; các hoạt động xã hội, từ thiện được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai và được Người lao động tích cực tham gia.

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể CB.CNV phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, lao động sáng tạo, nhiệt huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và sản xuất an toàn năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội nghị::

Văn nghệ chào mừng Hội nghịÔng Vũ Văn Thực – Giám đốc Công ty Tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017


Ông Hồ Tùng Vũ – PTGĐ PVGAS phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị
Các tin khác:
© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign