English (United Kingdom) Viet Nam
CNG Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Khách sạn Malibu – TP.Vũng Tàu sáng ngày 11/04/2017.

Tham dự Đại hội có 96 cổ đông đại diện cho 72,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ông Vũ Văn Thực – Giám đốc Công ty, các cổ đông tham dự Đại hội đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể lãnh đạo và CBCNV CNG Việt Nam, cụ thể một số chỉ tiêu đạt được như sau:
  • Sản lượng thực hiện: 119,6 triệu sm3 vượt 9% so với kế hoạch năm.
  • Doanh thu đạt 898 tỷ đồng cao hơn với kế hoạch 8%.
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 147,7 tỷ đồng tăng 12% so với kế hoạch.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 120,3 tỷ đồng vượt 14% so với kế hoạch.
  • Chia cổ tức bằng tiền mặt 30% trên vốn điều lệ hiện hành.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, CNG Việt Nam dự kiến Doanh thu 980 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 101 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 80,8 tỷ đồng; Chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ hiện hành.

Tại Đại hội, CNG Việt Nam đã trình Đại hội về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu sổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm 03 Kiểm soát và bầu bổ sung 03 Kiểm soát viên, cụ thể:
  • Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Tuấn Ngọc và bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Bùi Văn Đản.
  • Miễn nhiệm 03 Kiểm soát viên bao gồm ông Huỳnh Lâm Kiệt, bà Trần Thị Thu Hiền và bà Phạm Thị Loan Phượng.
  • Bầu bổ sung 03 kiểm soát viên bao gồm bà Phan Thị Kim Thoa, bà Nguyễn Thị Kim Yến và ông Nguyễn Quang Bá.
Đại hội cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam xin gửi làm cảm ơn chân thành đến Tổng Công ty Khí Việt Nam, Quý vị cổ đông, đối tác đã hỗ trợ CNG Việt Nam trong những năm qua và hy vọng sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CNG Việt Nam:
Đoàn chủ tịch tại Đại hội:


Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:


Trao tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát miễn nhiệm và bầu bổ sung::


Các tin khác:
© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign