English (United Kingdom) Viet Nam
Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

sodotochuc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BaNguyenThiHongHai Nguyễn Thị Hồng Hải
Chủ tịch HĐQT

Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển, Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

OngVuVanThuc Ông Vũ Văn Thực
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

ongphamdinhdat Ông Phạm Đình Đạt
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

OngBuiVanDan Ông Bùi Văn Đản
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Dầu khí, Cử nhân Anh văn

BaLeThiThuGiang Lê Thị Thu Giang
Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

   

 

BAN GIÁM ĐỐC

OngVuVanThuc Ông Vũ Văn Thực
Giám đốc

Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

OngBuiVanDan Ông Bùi Văn Đản
Phó Giám đốc Kỹ thuật

Năm sinh: 1965
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Dầu khí, Cử nhân Anh văn

OngTranQuangDan Ông Trần Quang Đán
Phó Giám đốc Đầu tư

Năm sinh: 1963
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Máy xây dựng, Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp

OngNguyenNguyenVu Ông Nguyễn Nguyên Vũ
Phó Giám đốc Kinh doanh

Năm sinh: 1971
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thủy sản, Thạc sỹ QTKD Quốc tế (ĐH UBIS - Thụy Sỹ)

OngTruongManhThang Ông Trương Mạnh Thắng
Phó Giám đốc Kế hoạch

Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign