English (United Kingdom) Viet Nam
Hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường

CNG Việt Nam hoàn thành đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý AT-CL-MT theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001

I. GIỚI THIỆU CHUNG

      An toàn – Chất lượng - Môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất sống còn đối với ngành công nghiệp khí nói chung và kinh doanh sản phẩm CNG nói riêng, nơi luôn tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm rủi ro cao.

      Để quản lý công tác An toàn – Chất lượng – Môi trường được hiệu quả, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã quyết định đưa hệ thống quản lý An toàn theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, áp dụng trong các hoạt động của Công ty.

      Chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường của Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam) là ngăn ngừa các thiệt hại về Con người, Tài sản, Môi trường và thỏa mãn nhu cầu khách hàng trong các hoạt động sản xuất, vận chuyển và phân phối khí CNG.

      Để thực hiện Chính sách trên, CNG Việt Nam cam kết thiết lập và duy trì một Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường đảm bảo:

 1. Tuân thủ luật pháp hiện hành và các yêu cầu khác từ các bên liên quan;
 2. Đáp ứng các yêu cầu quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường theo Tiêu chuẩn Quốc tế;
 3. Phù hợp với cơ cấu tổ chức của CNG Việt Nam;
 4. Kiểm soát các nguy hiểm, rủi ro có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, hư hỏng tài sản, tác hại môi trường và chất lượng sản phẩm dịch vụ;
 5. Được định kỳ xem xét và không ngừng cải tiến;
 6. Được thấu hiểu thông suốt trong toàn thể Cán bộ công nhân viên và phổ biến đến các bên liên quan.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATCLMT

      Với sự cam kết cao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường (ATCLMT) theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007, được Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) Việt Nam đánh giá công nhận, cấp chứng chỉ lần đầu vào ngày 22/07/2010, tái chứng nhận vào ngày 22/7/2013.

      Các quy trình hoạt động được chuẩn hóa bằng văn bản, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, CBCNV, giúp thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, có sự kiểm soát chặt chẽ, qua đó giảm khối lượng công việc làm lại, giảm được lãng phí về thời gian, nhân lực, tiết kiệm chi phí sản xuất và là cơ sở để Công ty ngày càng hoàn thiện công tác quản lý.

      Cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, theo dõi sự không phù hợp, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của bên ngoài…đã tạo cơ hội thường xuyên để Công ty thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến hiệu quả hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

      Hoạt động SXKD của công ty tuân thủ và đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu của tiêu chuẩn, giảm thiểu rủi ro, không có tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm của công ty đến môi trường làm việc an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội.

      Việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý ATCLMT theo các tiêu chuẩn quốc tế góp phàn nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu CNG Việt Nam trờ thành thương hiệu có uy tín, đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhiên liệu sạch, an toàn, thân thiện với môi trường.

      Chứng chỉ xem tại các đường link:

 1. Chính sách An toàn - Chất lượng - Môi trường;
 2. Mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường năm 2015;
 3. Chứng chỉ hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng - Môi trường theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007;
 4. Chứng chỉ hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
 5. Chứng chỉ hệ thống quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004;
© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign