English (United Kingdom) Viet Nam
   Tin tức
CNG
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Theo đó, xe buýt sử dụng năng lượng sạch bao gồm sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện t

   Quan hệ Cổ đông
CNG
Xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2014.  

   Tin nội bộ
CNG
Ngày 11/9/2015, Nhà máy CNG Phú Mỹ đã tổ chức Hội thảo Vận Hành – Vận chuyển – Bảo dưỡng sửa chữa CNG lần III với mục đích đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác Vận hành – Vận chuyển và Bảo dưỡng sửa chữ

© Copyright by CNG Viet Nam - Designed by VinaDesign